Bilbränslen med hjälp av bioteknik | B i betyg

Inledning
Den nuvarande massbilismen, där bilama förbrukar den ändliga energiresurser olja, är inte långsiktigt hållbar. Därför har man på senare tid sökt många andra lösningar på transportproblemet, liksom olika drivmedel för bilar.

Utdrag
Några exempel är elektricitet och olika typer av alternativa bränslen, som biogas (som mest består av metan), metanol och etanol.

Flytande bränslen är att föredra av praktiska skäl. Mot metanol talar att denna alkohol är väldigt giftig. Det är nog allmänt känt att man kan bli blind om man dricker metanol (även kallad träsprit),

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter