Introduktion
Religionerna resonerar kring några etiska dilemman. I dagens moderna samhälle kan ibland religion och vetenskap kollidera när det gäller etiska värden.

Därför kan frågor och ställningstaganden som rör exempelvis genteknik, provrörsbefruktning, blod- transfusion och transplantation vara problematiska.

Utdrag
När det gäller organdonation så är en sådan möjlig i teorin eftersom man bara ser kroppen som ett skal för den odödliga själen.

Men eftersom det inte är tillåtet att ta organ från en hjärndöd människan, vars hjärta fortfarande slår, så är organdonation i praktiken inte mõjlig. Dödshjälp, både aktiv och passiv, ser hinduer negativt på.