Introduktion
Acceptansen för cell- och molekylärbiologiska användningsområden varierar stort, beroende på område.

Utdrag
Knappast någon blir upprörd över penicillin odling eller ostframställning, men kritiken är ofta hård mot gentekniskt framställda livsmedel.

Kritiken kan i vissa fall vara befogad, exempelvis när gener för antibiotikaresistens följer med den gen som man vill klona.