Etiska aspekter | B i betyg

Inledning
Acceptansen för cell- och molekylärbiologiska användningsområden varierar stort, beroende på område.

Utdrag
Knappast någon blir upprörd över penicillin odling eller ostframställning, men kritiken är ofta hård mot gentekniskt framställda livsmedel.

Kritiken kan i vissa fall vara befogad, exempelvis när gener för antibiotikaresistens följer med den gen som man vill klona.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter