Förklaringsmodeller av dyslexi | A i betyg

Inledning
För att underlätta förståelsen av dyslexi utformade Uta Frith (1999) en förklaringsmodell som utgår från tre olika nivåer:

En biologisk nivå (neurologisk och/eller genetisk), en kognitiv nivå (hur språk och icke-språklig information bearbetas) och en beteendemässig nivå (hur svårigheterna tar sig uttryck).

Utdrag
Dessa tre nivåer samspelar med den omgivande miljön. Den fonologiska modellen är en språklig förklaringsmodell av dyslexi.

Det innebär att aspekter av en individs språkliga processning identifieras som ett grundproblem, till skillnad från annan typ av kognitiv processning av t ex visuella intryck.

En individ med dyslexi har framför allt svårigheter med processningen av språkets ljudsystem eller fonologiska system.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter