Introduktion
Det första året i Linus liv kallas spädbarnsåldern. Utvecklingen under det första året är snabbare än någon annan gång i livet.

Ett barn kanske satsar all sin energi på motoriken och kan gå redan vid nio månaders ålder.

Ett annat barn som väntar lugnt med att resa sig tills det är ett och ett halvt år, eftersom det varit upptaget med att observera andra saker i omgivningen.

Linus har nu fötts, han skriker och gör konstiga grimaser och utvecklingen har börjat.

Alla barn utvecklas olika och olika snabbt men dom flesta utvecklas i samma ordning.

till exempel kan olika barn satsa på olika saker som att vissa barn satsar mer på motoriken och kan gå redan vid nio månaders och ett annat barn väntar lugnt med att resa sig tills det är ett och ett halvt år, eftersom det varit upptaget med att observera andra saker i omgivningen.

För Linus är födseln naturligtvis en stressig upplevelse. Från en mörk och varm tillvaro i livmodern kommer det till en explosion av starkt ljus, höga ljud och kroppslig beröring.

För det är så världen upplevs av det nyfödda barnet- som ett kaos av sinnesintryck.

Utdrag
Intellektuell, utveckling. Det är många delar av den intellektuella utvecklingen som ska formas under förskoleåldern.

Förutom språket ska barnet lära sig en rad olika abstrakta koncept och sammanhang.

Den intellektuella mognaden är en viktig faktor i utvecklingen, stimulans från omgivningen en annan.

Åsikterna om hur mycket man bör pusha på skiljer sig mellan olika epoker och kulturer. Men också från familj till familj.

I delar av dagens västerländska samhälle är kraven i stället ofta högre på intellektuella färdigheter som man kunnat läsa och räkna.

1–2 år= Språk: Eller språkexplosion sker ofta kring 2 års ålder. Ordförrådet utökas och barnet börjar använda 2 ords meningar.

Tvåspråkiga barn kan ha en något försenad språkutveckling under denna period.

Sorterande: 2 åringen älskar att sortera föremål och utvecklar på så sätt förmågan att kategorisera. Kategoriserande är ett sätt att göra tänkandet mer effektivt.

Abstrakta koncept: Linus har svårt för ett tidsbegrepp som rör andra tidpunkter än nu. Det börjar dock få förståelse för att beskriva när koncept som stor och liten.

3 år= Språk: Linus börjar bygga längre och mer komplicerade meningar.

Många barn har svårigheter med att med uttal Av vissa ljud, i synnerhet R, S, K, G och sje-ljud.

Problemlösning: Många treåringar som Linus älskar att pussla. Det kan koncentrera sig under långa perioder och lär sig hur man passar ihop bitarna på ett effektivt sätt.

Minne: Linus minns och kan återge händelser som inträffade flera månader tidigare. Det kan berätta vad du gjort under dagen och var det åter lunch.

Abstrakta koncept: Linus utvecklar sin förmåga att skilja på tungt och lätt, långt och kort, varmt och kallt och andra motsatser.

Nu brukar barnen också kunna det vanligaste färgerna. I treårsåldern kan många barn räkna till 10 och använder sig gärna av sina kunskaper för att räkna föremål, Även om det inte alltid blir rätt.

Tidsuppfattningen är bättre, men ännu inte fullt utvecklad.

5 år= Språk: Linus hanterar nu språket grundläggande regler. Och har också lärt sig reglerna för hur man ska, hur man kommunicerar i sociala sammanhang.

Det vet att man inte ska avbryta och att man ska prata artigare med främmande vuxna än kamrater.

Nu visar en del bara intresse för att lära sig, läsa och skriva. R och sje ljud kan fortfarande vara svåra.

Kunskap: Femåringen är törstig på kunskap. Många femåringar intresserar sig för lärande situationen och leker gärna skola.