Introduktion
Så vad krävs då för att bli en riktig drömchef? I den här caseavslutande uppgfiten ska ni genom att beskriva olika scenarion beskriva hur er drömchef är och agerar i olika situationer. Det gör ni genom att använda er av det som vi har gått igenom under caset.

Ni redovisar sedan chefen på onsdag … genom att använda er av en presentation. Tänk er som att ni ska berätta en berättelse om den här personen och vilka utmaningar som den här personen möter och hur den hanterar dessa.

Utdrag
Det krävs också en enorm trygghet för att kunna arbeta bra i sin grupp. En trygghet i chefen, i gruppen och även i sig själva.

Frida visar att hon ser sina anställda, hon ger dem bekräftelse och pepp på att de dem gör är bra så att de fortsätter sträva uppåt och tro på sig själva.

En positiv arbetsmiljö föder bra ideer och genom det kommer medarbetarna att våga driva igenom sina egna ideer. Frida belönar arbetarna som individer och som ett team.

Det är ingen tävling om vem som är bäst utan teamet är ett lag som för företaget framåt. Skönhetsnytt har bra relationer inom gruppen men också utanför, det krävs att de anställda känner varandra.

För Frida har det hela tiden varit viktigt att företaget strävat efter ett gemensamt mål, att sälja och att ha en trevlig arbetsplats. Hon vet att de är hon som kan påverka de andra som mest.

Just därför är det också viktigt att hon håller i sin demokratiska ledarstil. Hon är en sådan ledare som genomför och följer upp och inte bara konstaterar.

Frida kräver respekt från sina arbetare, men för att få respekt behöver hon också vara ödmjuk tillbaka och lyssna in deras tankar och åsikter. Hon