Innehållsförteckning
Vad innebär det coachande ledarskapet?
Vilka fem verktyg använder en ledare då han coachar?
När passar coachande ledarskap?
När passar inte coachande ledarskap?
Vilka är dina erfarenheter av coachande ledarskap?

Utdrag
Det är ett begrepp som härstammar från idrottsvärlden. Där skulle tränaren leda sitt lag mot vinst, och så kan det coachande ledarskapet också tolkas.

Det betyder, kort sagt, att ledaren tillsammans med sina medarbetare skall forma ett framgångsrikast team.

Denna ledare låta de anställda själva hitta svaren och lösning till ett problem som de stött på, samt analysera vad utfallet skulle bli om man valde det ena eller det andra.

---

Det första verktyget en ledaren kan använda sig av är NÖHRA-metoden. Det är en metod med fem frågeställningar, och det skall hjälpa ledaren bilda en uppfattning om problemet, som han sedan kan guida den anställda igenom.

Den första frågan hen skall ställa är ”Hur är det nu”. Detta ger en uppfattning om hur det ser ut just nu, och vad för problem den anställda har ställts inför.