Innehållsförteckning
Cellen
• Mitokondrier
• Ribsomer
• Endoplatiska
• Golgiapparat
• Lysosomer
• Cellkärnan
Det finns 2 celldelningar, Mitos och Meios.
• Mitos
• Meios
Fall 1
- Scenario 1:
- Scenario 2:
• Diastolisk hjärtsvikt
- Symtom:
• Systolisk hjärtsvikt
- Symtom:
- Diagnos:
- Behandling:
- Observationer:
- Psykosocialt:
- Symtom:
- Behandling:
Fall 2
- Diagnos:
- Orsak:
- Symptom:
- Undersökningar:
- Behandling:
- Komplikationer:
- Psykosocialt:
- Orsak:
- Symtom:
- Diagnos:
- Behandling:
• Lobektomi:
- Komplikationer:
• Cytostatikabehandling:
- Komplikationer:
• Strålbehandling:
- Komplikationer:

Utdrag
Cell- lat. Cyto, kroppens “byggsten” är den minsta delen av kroppen. Kroppen är uppbyggd av många miljarder celler och de har olika utseende och funktioner.

Cellorganell är cellens motsvarighet till organ som finns inbäddade innanför cellmembranet. Cellmembranet är en tunn hinna som består av fett och protein och skyddar cellen mot sin omgivning.

Det finns små hål i cellmembranet som gör att ämnen som cellen behöver eller behöver göra sig av med kan passera.

Innanför cellmembranet finns även Cytoplasma som är en trögflytande vätska som består av huvudsakligen vatten men även cellorganeller med olika uppgifter för att klara cellens liv. De viktigaste cellorganellerna är:

---

Fall 1
Sixten lider av hypertoni, högt blodtryck, som är ett tryck inne i blodkärlen som upprätthålls av hjärtats pumparbete.

Smärtan beror på att blodflödet i hjärtats kranskärl är försämrad pga. en förträngning. Blodtrycket i kärlen är högst under hjärtats arbetsfas och då trycks blodet ut i kärlen och lägst under hjärtats vilofas då hjärtat fylls med blod.

2. Hjärtat, Cor, är den stora muskeln som pumpar ut syrerikt blod i vår kropp till våra organ och detta görs via blodkärlssystemet.

Hjärtat är lika stort som en knuten hands och finns bakom bröstbenet något mot vänster sida. Hjärtat ligger i perikardiet och har en tvärstrimmig muskulatur.

Hjärtmuskeln, myokadium, styr sig själv och man kan inte styra den med vilja. Hjärtat består av två halvor

vänster och höger halva som är helt åtskilda från varandra och inuti varje halva finns det förmak och kammare och detta gör att hjärtat har fyra hålrum.

Mellan båda halvorna finns en hjärtskiljevägg, septum. Vänstra hjärthalvan skickar ut syrerikt blod till kroppen medans högre halvan får tillbaka syrefattigt blod som har cirkulerat i kroppen.

Segelklaffar, mitralisklaff, är mellan förmak och kammare och dessa stängs när kammaren är fylld med blod och ser till att blodet inte åker tillbaka till förmaken.

Det finns även fickklaffar och dessa finns mellan höger kammare och lungartär, vänster kammare och aorta och dessa klaffar har samma funktion som segelklaffarna.

3. Sixten har fått akut kärlkrampsbesvär, angina pectoris, och ökad blodvolym och detta försvårar hjärtats pumparbete.

För detta har han fått ett läkemedel vid namn Nitroglycering som används för att häva kärlkrampsanfall. Medicinen vidgar blodkärlen så att hjärtarbetet minskas och mer syrerikt blod når hjärtat.

4. Dom kontroller man kan göra vid en akut kärlkramp är att man kan ta elektrokardiogram, EKG, som studerar hjärtats arbete.

Elektroder fäst på bröstkorgen och man mäter de elektriska spänningen i hjärtmuskeln och då kan man se hur hjärtat arbetar.

Man ska även kolla glycosvärden, ha tätare blodtryckskontroller och kolla blodsocker. Man kan få delegering för att ta hjärtprover.

I vissa fall kan man även röntga personen. Vid omvårdnad ska man se till att ha tätare besök hos patienten, hjälpa patienten att sätta sig bekvämt för att minimera risken för trycksår.

Det är bra om man hjälper patienten sitta i hjärtläge. Man ska även se till att patienten intar mat med mindre salt då saltet gör att kroppen samlar på sig vätska.