Introduktion
Jag vill fördjupa mig i frihandel och dess konsekvenser. Vad är frihandel egentligen? Jo, frihandel betyder handel som inte kontrolleras av importkvoter, tullar eller andra slags regler som kan försvåra importen och exporten mellan länder.

Ett exempel på en frihandelsområde är Eu:s marknad. Syftet med frihandel är att man ska kunna sälja och handla varor med så få hinder som möjligt.

Å andra sidan kan handelshinder vara tillåtet om det berör invånare eller miljöns välstånd. Fri handel har både för- och nackdelar och världen går emot en sammanförande av ekonomi, kommunikation och handel.

Däremot är globalisering också relaterad till frihandel, då det är en kulturell, ekonomiskt och politiskt koppling. Det innebär att länder runt i världen är kopplade till varandra.

Globalisering är en slags frihandel där länder är anslutna genom ekonomi, efterfrågan på import och export.

Innehållsförteckning
Inledning:
Syfte och frågeställning:
För- och nackdelar med frihandel
Miljön:
Avslutning:

Utdrag
Skulle en ren global handel hjälpa eller skada världen? Ekonomisk tillväxt handlar om en ökning av den fullständiga tillverkning av varor och tjänster, vilket leder till en ökad välfärd.

Det är därför länder som öppnar frihandel för resterande länder i världen de mest snabbväxande och mest utvecklade länder.

Eftersom för att kunna komma ut ur fattigdomen är vägen genom ekonomisk tillväxt och handel. Utvecklingsländerna behöver få en ökad möjlighet för tillträde till internationella marknaden samt få makt över inkomster och resurser.

Det leder till en framväxt av hållbar utveckling och tillväxt genom en livskraftig näringsliv som är grunden till framväxten.

Däremot är handel på flera sätt en slags redskap för en utveckling, så genom att handla med länder utvecklas deras ekonomi samt för medborgarna i utvecklingsländerna fler möjligheter för att kunna påverka deras framtid.

En förökning av handel har sina fördelar det kan vara att man har större ekonomisk frihet vilket många människor globalt vinner på.

Men det kan också skapa stora förändringar globalt detta leder till en större behov av att garantera bra arbetsvillkor för de människorna som lever i låg- eller medelinkomstland.

Den största fördelen med frihandel är friheten som kommer med frihandeln. Alltså att alla har rätten och friheten att köpa eller sälja vad de vill utan att ha effekt av monopol och regering order.

Fördelarna med frihandel inkluderar att det är viktigt att sänka produktionskostnaderna genom stordriftsfördelar och att uppfinningen genom introduktion av ny teknik och lägre priser för att ge konsumenterna mer utbud och bättre kvalitet.

För majoriteten av länderna kommer det att ge massiv med fördelar att bli av med tullar och regler som gör det svårt att importera och exportera varor mellan länder.

Detta är då en fördel eftersom det gör att varje land kan specialisera sig och producera de bästa och billigaste varorna i sitt eget land och importera de bästa och billigaste varorna från andra länder.

Enligt denna teori, alla i en värld utan handelshinder, tjänar alla på det. Samtidigt kan tullarna bli en inkomstkälla för landet och kan skydda framväxande industrier, särskilt i fattigare länder där nya industrier ännu inte har utvecklats fullt ut.

De kan också skydda industrier med höga utvecklingskostnader och nationella jordbruks avdelningar, där deras egen matförsörjning kan ses som en nationell säkerhetsfråga.

Att skydda den inhemska produktionen är också viktigt för klimatet, till exempel att producera mat i sitt eget land istället för att transporten ska ha längre avstånd är en fördel.

Till exempel om vi lägger högre tullar så blir varor dyrare, då kommer många konsumenter inte köpa t.ex lika många Ericsson mobiler. Men däremot om man tillverkar Eriksson utomlands, kommer efterfrågan höjas.

Men om Eriksson tillverkas i Sverige kommer det att bli dyrare och efterfrågan kommer sjunka. Samhället utvecklas genom att tullar gör varor allmänt dyrare, vilket leder till att landet får mer alternativ. Vilka vinner på tullar?

Jo, det är ju vissa av hemlandets tillverkare som ökar sin vinst och försäljning. Däremot de som förlorar på tullar är hemlandets importörer men även konsumenter, eftersom fakturan för tullen skickas till dem med en högre pris.

Dessutom kan avgiften av ekonomin i samhället öka ytterligare om länder inför egna tullar. Tullar innebär förluster för samhällets ekonomi.