Introduktion
Jag vill fördjupa mig i frihandel och dess konsekvenser. Vad är frihandel egentligen? Jo, frihandel betyder handel som inte kontrolleras av importkvoter, tullar eller andra slags regler som kan försvåra importen och exporten mellan länder.

Ett exempel på en frihandelsområde är Eu:s marknad. Syftet med frihandel är att man ska kunna sälja och handla varor med så få hinder som möjligt.

Å andra sidan kan handelshinder vara tillåtet om det berör invånare eller miljöns välstånd.

Fri handel har både för- och nackdelar och världen går emot en sammanförande av ekonomi, kommunikation och handel.

Däremot är globalisering också relaterad till frihandel, då det är en kulturell, ekonomiskt och politiskt koppling.

Det innebär att länder runt i världen är kopplade till varandra. Globalisering är en slags frihandel där länder är anslutna genom ekonomi, efterfrågan på import och export.

Innehållsförteckning
Inledning:
Syfte och frågeställning:
För- och nackdelar med frihandel
Miljön:
Avslutning:

Utdrag
Enligt mig är frihandel en rättvis handel. Eftersom frihandel är rättvis till en viss del eftersom det är frivilligt.

Det betyder du som medborgare har fullständigt konsument frihet och dina inköp ska komma från en individ inte från en stat.

Att tullar som skattar en produkt eller kvoter som står för det största antalet produkter som importeras kränker medborgarnas frihet.

Om båda parter inte tjänar på utbytet kommer det inte att hända, så frihandel är rättvis på ett sätt. Själva poängen med handel är att du inte behöver göra allt själv. Till exempel om du

skulle odla eller tillverka allt du äger, skulle det vara väldigt svårt och jobbigt. Till exempel om två personer odlar apelsiner och ska sälja dessa apelsiner senare.

Då om person 1: säljer billiga mexikanska apelsiner medan person 2: säljer dyrare spanska apelsiner.

Det leder till att person 2 kommer bli utkonkurrerad och gå i konkurs. Det är självklart trist för person 2 men det positiva är att nu kommer lokala invånarna köpa billigare apelsiner.

Nu när invånarna inte har behov av att göra sig av med pengarna på dyra apelsiner kan dem istället börja efterfråga något annat.

Istället kan man fokusera på det man gör bäst och sedan vända sig till varor med andra.

Om det finns frihandel måste företagen konkurrera med varandra i kampen om att producera de bästa och billigaste varorna så att du som konsument kan köpa deras varor.

För att företagen ska vara bäst och billigast måste företagen förenkla produktionen. Frihandel gör specialiseringen möjlig, alltså företag , regioner och länder kan förbinda sig.

Men frihandel innebär vinster för vissa grupper, men det innebär också förluster för andra grupper såsom de som blir utkonkurrerade.

Det vill säga att de som har tillgång till billigare import eller räntägare blir vinnarna.

Samt de som får konkurrens på en gång från import blir förlorarna. Fattiga länder förlorar också på frihandel.