Innehållsförteckning
Vem gör fel egentligen?
Vad hade du gjort i följande situation?

Utdrag
Barnarbete är ett aktuellt problem som förekommer runt om i världen, inte minst i Afrika där andelen barn som arbetar är som högst.

Att det är etiskt fel är något de flesta är eniga om men vad det beror på och vems fel det egentligen är en svår fråga och kräver flera olika perspektiv.

Man kan inte lägga skulden på endast en part utan det är flera drivande motorer i den onda cirkeln.

Vad man dock kan konstatera är att I-ländernas krav på billiga produkter, konsumtionen och företagen är en stor del av problemet.

Dessa produkter produceras i fattiga länder, ofta av barn med dåliga arbetsförhållanden, för att sedan säljas för ett billigt pris i rika länder.

Många företag och konsument i i-länder vill köpa varor så billigt som möjligt, på så sätt måste företagen använda sig av billig arbetskraft för att kunna pressa ner priserna och därmed få en ökad försäljning samt en större vinst.

Ofta tänker inte företag och konsumenter på att kolla upp hur produkterna tillverkas samt vilka förhållanden arbetarna har utan letar endast efter det billigaste alternativet.

Således använder sig många arbetsgivare av just barn då det är en billig arbetskraft eftersom de inte kräver en lika hög lön eller samma arbetsvillkor som en vuxen, på så sätt kan företagen få ut en större vinst.

Barn är också mer undergivna och lättpåverkade och på så sätt inte lika benägna att säga ifrån.

Barn används också för att pressa ner de vuxnas löner samt att det finns arbetsuppgifter som barn är bättre lämpade för att utföra.

Vi lever i en värld där man ständigt söker efter förbättrade versioner, både gällande kläder men även andra produkter.

Detta leder till att det behöver produceras enorma mängder vilket innebär att det också krävs effektivare produktion.