Uppgiftsbeskrivning
Coronavirus sprider just nu skräck runt om i världen men man kan också fråga sig själv hur smittsamt är det egentligen. Det bröt ut i kina och sprider sig snabbt men sakta över världens alla delar. Människor är rädda och börjar hamstra och bunkra.

Introduktion
För att kunna mätta smittsamhet så använder sig forskarna av något som kallas för “R-tal” vilket betyder att det är en sammanvägning av hur smittsam infektionen är och hur många en smittsam person möter under en viss tid, samt hur länge smittsamheten varar.

Utdrag
Kort och gott så anger siffran hur många som en smittbärare normalt sätt kommer sprida smittan till.

Det vill säga att om siffran är under ett så självdör vanligtvis sjukdomen då den inte längre smittar från en person till en annan, men om R-talet är över siffran ett så innebär det att en person som bär på sjukdomen i fråga i genomsnitt kommer smitta minst en person.