Introduktion
Globalisering är när länder binds samman och gränser suddas ut. Vi inspireras av varandra och går mot en gemensam ekonomi, politik, kultur och miljö.

Människor, varor och pengar rör sig över världen och blir beroende av varandra. Vi använder oss av frihandel istället för protektionism vilket ger oss ett större utbud.

Fördelarna med globalisering är att vi lär känna och accepterar varandra och västvärlden handlar till bättre priser och får en bättre ekonomi. Rika människor kan leva lyxigt och egoistiskt utan att tänka på sin omgivning.

Utdrag
För att överleva behöver de ungefär 800 svenska kronor i månaden men de tjänar mycket minde än så trots att de jobbar övertid. Under arbetstiden försöker de dricka så lite som möjligt eftersom de vet att de måste gå på toa annars.

De har inte råd att missa en chans att tjäna pengar. Kvinnorna åker hem en gång varannan månad och skickar med pengar till sina familjer för att även de ska kunna överleva.

Detta försämrar levnadsvillkoren för de själva. De får dåligt anseende eftersom de lämnat sin familj för att kunna arbeta och försörja sig, de får därför svårare att gifta sig.

Företaget syr kläder åt bland annat Nike, Gap, Tommy Hilfiger och H&M. Företag som vi i västvärlden shoppar av varje dag. Så som människorna i företagen lever stämmer inte alls överens med de mänskliga rättigheterna.