Introduktion
Jan Lööfs böcker har förtrollat många barn länge, men har på senaste tid ifrågasatts alltmer utifrån hur de är illustrerade.

Bilderna anklagas för att vara stereotypa skildringar av människor. Kritiker menar att de förmedlar en skev världsbild och därför är olämpliga för barn.

Jan Lööf försvarar sina bilder och en professor på Konstfack tycker att kritikerna har moralpanik.

Utdrag
”Man måste stå för de bilder, värderingar och ord som finns i boken” och ”[…] varför fortsätta ge ut en bok som är problematisk när man kan ge ut andra böcker som inte är det?”, påstår Tenngart.

Han anser att utan revidering normaliserar man en stereotypa tankar rörande olika kulturer och att detta kan cementera hierarkier.

Han fortsätter med att påstå att vi bör undvika stereotypisering gällande bl.a. kön, kultur och klass.