Introduktion
Tesen i Palmes tal är att förklara att han är en demokratisk socialist och att det är något bra. Han vill övertala människor att tro på hans teori.

Lööf däremot har huvudtanken hur hon ska förbättra Sverige på olika plan. Hon kämpar för att liksom Palme övertyga människor om att hennes parti är det bästa partiet.

Palme vill få fram argumenten att socialdemokratin lyft sverige ur fattigdom, att högerpolitik är farligt då de bidrar till både fattigdom och egoism och att socialism bidrar till omtanke människor emellan.

Om högerpolitiken tar över Sverige går vi över till egoism medan en socialistisk demokrati skulle göra Sverige kärleksfullt.

Utdrag
Hon använder Ethos i alla de upplevelser hon berättar. Eftersom hon vet så pass många händelser, exempelvis den om en mamma som var sjuk som hon träffat, så ser vi henne som en trovärdig och erfaren person.

Palme trycker på vad socialismen gjort för samhället som är bra och vad högerpolitiken gjort som är dåligt. Han påstår att socialismen puttar medmänniskor framåt och att det handlar om att ta hand om varandra. Att inte vara en egoist.

En socialistisk demokrati skulle enligt honom föra Sverige framåt, och med honom (som varit med om så mycket och ser vad som behövs) kan vi nå ett lyckligt Sverige för alla.

Mellan raderna kan man här tänka att Palme gör vad som är bra för Sverige, han ser allas behov och tänker inte bara utifrån en speciell samhällsgrupp.

Detta eftersom han har så starta ethos-argument och visar upp sig själv som en kunnig, duktig ledare. Han framhäver även andra passande ledare genom att nämna deras namn och därefter koppla sig själv till dem.

Här visar han på att han själv är lika duktig som de tidigare nämnda. Med hjälp av denna stilfigur påverkar han människor att se även honom som en ledare.

---

Lööf är en vit svensk kvinna, född i Jönköping. Hon växte upp ḿed en pappa som var centerpartist vilket tog henne in i politiken. Lööf pratar småländska vilket kan anses mindre fint i vissa sammanhang.

Det anses finast att prata rikssvenska och dialekter tillhör ofta lägre sociala klasser. Lööf är också kvinna vilket är en nackdel även i Sverige eftersom manlighet är normen för ledarskap.

Män anses enligt samhället mer kompetenta och arbetsplatser eftersträvar manlighet. När Palme föddes fanns det inte en enda kvinna i regeringen, men även om det går framåt är det inte bra.

Om en kvinna ska nå sitt mål brukar man tala om glastaket. Det är ett osynligt lager av faktorer som gör det svårare för en kvinna att nå upp till toppen. Faktorer till detta kan vara graviditet, mansplaining och diskriminering.