Introduktion
År 1749 hävdade fransmannen Georges du Buffon att djur faktiskt utvecklas förändras, samt att det kan vara möjligt att olika djur har en gemensam förfader. Detta betraktades som kätteri, och han tvingades ta tillbaka sina påståenden.

Utdrag
Under 1600- och 1700-talet började forskarna också på allvar studera fossil Uppkomsten av fossil förklarade Georges Cuvier (1769-1832) med att djuren hade dukat under för någon katastrof, som syndafloden.

Just katastrofteorin kunde också förklara den korta tid som jorden hade existerat enligt den förhärskande tolkningen av Bibeln. Den här läran kallas för katastrofism, och Cuvier var dess främsta förespråkare.

Ar 1785 gav skotten James Hutton ut en bok, där han påstod att jorden hela tiden förändras genom olika geologiska processer, exempelvis att lösa jordlager bildas när vindar och vatten nöter på berg (vittring).