Innehållsförteckning
Näringsfattiga brunvattensjöar:
Näringsfattiga klarvattensjöar:
Näringsrika sjöar:

Utdrag
Näringsfattiga brunvattensjöar: En typisk brunvattensjö är ganska liten och ligger i ett skogsområde. Ofta kallas den skogstjärn.

Om den ligger ute på en myrmark kallas den istället för göl. Vattnet har brun färg, eftersom humusämnen förs från den omgivande skogsmarken till sjön

Humusämnen är det som blir kvar av vissna växter, barr och döda djur när nedbrytningen har pågått men inte blivit fullständig.

Nedbrytningen i en barrskog är långsam eftersom det inte är så många nedbrytare som trivs i den sura miljön. Därför är också halten mineralnäringsämnen ganska låg.

Typiska djur är insekter, abborrar och fåglar som knipa och smålom. Brun Vattensjöarna har alltså naturligt ganska lágt pH, men kan drabbas av ytterligare försurning.