Introduktion
Orsaken till varför människor började odla var att man vill förmedla en handfull djur och växtarter under denna tiden så ville man öka mängden mat som fanns, och att odla visade sig vara ett sätt att kunna få ut mer av maten, dock började folk spara en liten del av mat till odlingen.

så småningom så hade kunskapen om att kunna odla spridit sig runt världen och till världen fyra hörn Asien, Afrika, Norden och Sydamerika.

En konsekvens som uppstod var att folka började odla allt mer mat samt olika typer av mat.

Utdrag
Vi kan inte förneka det positiva verkningar som vi har fått från jordbruksrevolutionen, då tillgången på mat blev säkrare och mer förutsägbar.

Genom att odla mat och hålla boskap kunde man lättare veta hur mycket mat man hade.

Dessutom kunde vete och ris lagras iförråd, så att man kunde överleva även under vintersäsongen eller perioder av missväxt.

På grund av maten som lagrades i förrådet, kunde jordbrukande människorna bli bofasta och slutade flytta så mycket på sig.

Tillgången till maten blev allt mer, dels för att de behövde inte äta lika mycket och dels för att man behövde inte flytta för att hitta mat, utan dom visste garanterad att de skulle hitta mat till nästa dag och kunde spara istället.