Introduktion
Krigskonsten under Antiken menar många forskare är starten på det europeiska sättet att föra krig. Väldet bestod av splittrade stater som var i ständiga krig, delvis med varandra.

Utdrag
Vapenutvecklingen under Antiken förde även med sig en modernare typ av krigskonst som influerat västvärlden. Skölden Hopplös som var en stor rund sköld, vägde ca 7-8 kg.

Skölden täckte endast halva kroppen och tanken med detta var att man skulle skydda soldaten bredvid sig med den andra halvan vilket ledde till att man under kriget blev beroende av varandra (negativt).