Redogör för sambandet mellan social, teknisk och militär utveckling

Inledning
Krigskonsten under Antiken menar många forskare är starten på det europeiska sättet att föra krig. Väldet bestod av splittrade stater som var i ständiga krig, delvis med varandra.

Utdrag
Vapenutvecklingen under Antiken förde även med sig en modernare typ av krigskonst som influerat västvärlden. Skölden Hopplös som var en stor rund sköld, vägde ca 7-8 kg.

Skölden täckte endast halva kroppen och tanken med detta var att man skulle skydda soldaten bredvid sig med den andra halvan vilket ledde till att man under kriget blev beroende av varandra (negativt).

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter