Introduktion
Under Romerska imperiets tid (509 f.kr till början av 200 e.kr) gick krigsutvecklingen en bit längre fram.Romerska imperiet grundades i dagens Italien genom att romerna gjorde sig till herrar över området.

Utdrag
Exempelvis behandlades områden i Italien bättre än de erövrade områdena, dessutom var det även där som de flesta soldaterna rekryterades från då det fanns många fattiga och arbetslösa.

Romarriket tog alltså inte ut skatt av folken i italien men krävde tjänstgöring i armen. Skatter fick de erövrade områdena betala.