Redogör för sambandet mellan social, teknisk och militär utveckling 6

Inledning
Under 1700-t utkämpades krigen av små armeer, vilka gjorde taktiska manövrar för att förhoppningsvis segra utan strid. Under 1800-talet börjar hela samhällen dras in i krig igen, innan var det bara fursten och hans arme.

Under och efter Franska revolutionen 1789 förändras allt. Krigskonstens utveckling tar en helt ny vändning.

Utdrag
Frankrike befinner sig snart i krig med hela Europa på grund av de ideer och styrelsesätt som växer fram under den tiden då andra styrande i övriga Europeiska stater är rädda att bli störtade.

Däremot vill Frankrike sprida vidare sina ideer vilket leder till en så kallad värdekonflikt. I det här finns ett problem för Frankrike och det är att landet är fattigt, det hade varit revolution, kungen är död och det finns i princip inga pengar och man har inte råd att ställa upp armeer.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter