Introduktion
Under 1700-t utkämpades krigen av små armeer, vilka gjorde taktiska manövrar för att förhoppningsvis segra utan strid. Under 1800-talet börjar hela samhällen dras in i krig igen, innan var det bara fursten och hans arme.

Under och efter Franska revolutionen 1789 förändras allt. Krigskonstens utveckling tar en helt ny vändning.

Utdrag
Frankrike befinner sig snart i krig med hela Europa på grund av de ideer och styrelsesätt som växer fram under den tiden då andra styrande i övriga Europeiska stater är rädda att bli störtade.

Däremot vill Frankrike sprida vidare sina ideer vilket leder till en så kallad värdekonflikt. I det här finns ett problem för Frankrike och det är att landet är fattigt, det hade varit revolution, kungen är död och det finns i princip inga pengar och man har inte råd att ställa upp armeer.