Introduktion
Den romerska armen bestod mestadels av infanteri, men även en del kavalleri. Det romerska infanteriet var organiserat i legioner som styrdes med hård disciplin och straff för att hålla kvar och inte fly ur sin position.

Utdrag
Ett exempel är “10de legionen” som innebar att man delade upp en legion i vart tionde man och den som skötte sig sämst skulle bli ihjälslagen av de återstående nio männen utan vapen.

Under sista århundradet f.kr bestod en legion av omkring 5000 man, åtminstone i teorin. I praktiken var legionerna ofta betydligt mindre eftersom det kunda vara svårt att ersätta soldater som dog av sjukdomar eller i strid.