Introduktion
Under medeltiden hade adelsmännen rättighet att starta krig om de ville. Konflikter avgjordes oftast med våld och det fanns ingen myndighet som lade sig i, ingen polis eller något liknande.

Utdrag
Myndigheter lade sig inte i om man gjorde upp man mot man, även om utgången blev dödlig. Till skillnad från romartiden där det var förbjudet för civila att bära vapen, bar alla vapen under medeltiden.

Krigen under medeltiden var små, de går inte att jämföra med Roms jätte krig, men det pågick krig regelbundet, lite överallt och ibland bara för skojs skull.