Introduktion
Napoleon anses vara en av världens största militära genier, framförallt då hans tankesätt kring krigföring passade bra in på 1800-talet.

Han övergav det försiktiga manövrera det som man använde under furste staternas tid och utnyttjade de stora armeerna till direkta angrepp, han angrep så fort han fann en möjlighet.

Utdrag
Efter pax britannica medför industrialiseringen en grundlig förändring i krigen. Dels ökar mängden vapen. Dels blir det lättare för vem som helst att börja tillverka vapen.

Vapnen effektiviseras, speciellt i Europa där man hela tiden vill ligga i fram kamp, det blev därmed svårare för andra länder att stoppa Europa. Militärens ideer leder till att järnvägsbygget blir en statlig verksamhet.