Introduktion
Under Romerska imperiets tid (509 f.kr till början av 200 e.kr) gick krigsutvecklingen en bit längre fram.Romerska imperiet grundades i dagens Italien genom att romerna gjorde sig till herrar över området.

Utdrag
Så småningom började de erövra större och större områden och under århundradena kring Jesu födelse hade de erövrat i princip hela medelhavsområdet.

De mesta erövringarna gjordes av Julius Caesar. En viktig del i den romerska politiken var att hindra en samling av enade motståndare.