Redogör för sambandet mellan social, teknisk och militär utveckling 2

Inledning
Under Romerska imperiets tid (509 f.kr till början av 200 e.kr) gick krigsutvecklingen en bit längre fram.Romerska imperiet grundades i dagens Italien genom att romerna gjorde sig till herrar över området.

Utdrag
Så småningom började de erövra större och större områden och under århundradena kring Jesu födelse hade de erövrat i princip hela medelhavsområdet.

De mesta erövringarna gjordes av Julius Caesar. En viktig del i den romerska politiken var att hindra en samling av enade motståndare.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter