Introduktion
Hinduer i Sverige De hinduer som lever i Sverige har olika ursprung. En grupp har sina rötter i Indien.

En annan grupp har kommit som flyktingar från Östafrika, främst Uganda. Den tredje gruppen är flyktingar från Sri Lanka.

Utdrag
Templet är både en plats för gudstjänst, puja, och en social mötesplats där det religiösa och kulturella arvet kan leva och föras vidare.

Många tempel ordnar också undervisning för både barn och vuxna om hinduiska myter och filosofi. Flera tempel fungerar dessutom som informationscentrum.

De flesta templen har inte heltidsanställda hinduiska präster, främst av ekonomiska skäl. I Stockholm, vid Hindu Mandir, har man dock svenska brahminer som varje morgon och kväll förrättar puja där språket som används är sanskrit.