Pliktetik och dygdetik hos hinduismen | Uppigft

Inledning
Man kan säga att hinduismen är en obligatorisk religion, vilket förbättrar chansen att människan återföds i högre kaster och så småningom når Moksha.

Denna moral är uppenbar i Bhagavad Gita och på andra håll. I den här boken kan du lära dig hur guden Krishna und visade en man vid namn Arjuna i en strid.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter