Uppgiftsbeskrivning
I det liv som en människa lever här och nu har hon vissa plikter att uppfylla, menar hinduerna.

Dessa plikter kallas dharma och ser olika ut beroende på var på livsstegen människan befinner sig.

Om man āterfötts till ett bra liv på den övre delen av livsstegen medför det automatiskt ett stort ansvar och svårare förpliktelser.

Har man istället återfötts längre ner på stegen är plikterna enklare och ansvaret mindre.

Innehållsförteckning
Ett eget ansvar:
Var och en har sin bestämda plats:

Utdrag
Varje hindu vet sin dharma och vet också att det inte är någon idé att beklaga sig över den; ansvaret ligger helt och hållet hos den enskilde individen och det finns ingen annan attanklaga för den livssituation man hamnat i.

---

Nivåerna på livsstegen motsvaras av kastsystemet vars existens rätt- färdas genom karmalagen.

Högst upp finns hinduer i de renaste kasten vars karma i det föregående livet varit så god att de som konsekvens återfötts just här.

Längst ner finns de hinduer vars karma inte räckte längre utan betraktas som mindre rena och som måste uppfylla sin dharma väl för en bättre återfödelse.