Människans cirkulationssystem | B i betyg

Inledning
Precis som hos alla andra däggdjur så är vårt blodomlopp slutet, och blodet transporteras i två separerade kretslopp som både startar och slutar i hjärtat.

Utdrag
Som en jämförelse kan nämnas att mitokondrierna i skelettmuskler bara upptar 2-3 volymprocent. Hjärtmuskeln innehåller också stora mängder myoglobin, ett protein som kan lagra syre.

Den goda blodförsörjningen, det stora antalet mitokondrier och den stora mängden myoglobin gör det omöjligt att "trötta ut" hjärtmuskeln.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter