Introduktion
Människans kropp är väldigt komplicerad, den består av flera miljarder celler som har olika uppgifter i kroppen som till exempel att transportera syre.

Du har även flera olika organer i din kropp som är väldigt viktiga och du skulle aldrig klara och leva utan det.

Som till exempel hjärtat som är en ihålig muskel och är lika stort som en knytnäve. Den transporterar ut blod till olika delar i kroppen alltså till andra organer.

Hjärtat har fyra rum två kammare och två förmak. Det finns som dörrar mellan de här rummarna som kallas för klaffar.

Allra viktigaste som man har i sin kropp är hjärnan som styr ungefär allt. Som till exempel allt man lär sig samlas i hjärnan alltså går allt information till hjärnan.