Introduktion
Njurarnas huvuduppgifter är att reglera salt- och vattenbalansen, att utsöndra kväverester, att avgifta organismen samt att producera en del hormoner. Människan har två njurar som är placerade på ryggsidan, skyddade av den understa revbensbågen.

Innehållsförteckning
Njurarnas arbete mer i detalj

Utdrag
På den venösa sidan löper sedan de fina kärlen samman, och blodet lämnar njuren i njurvenen. Efter återupptaget så återstår (under ett dygn) ca 1,5 liter sekundärurin, som samlas upp i urinledaren och förs till urinblåsan.

Urin består till 95 % av vatten. Av de resterande fem procenten är största delen olika kväverester, som urinämne. Dessutom innehåller urinen en del salter.