Däggdjur och Människans cirkulationssystem | B i betyg

Innehållsörteckning
Däggdjur och fåglar:
Människans cirkulationssystemet:

Utdrag
Att vara jämnvarm ger många fördelar men kräver en snabb ämnesomsättning. Då måste också syrgas tillförs i stor mängd, och mycket koldioxid behöver vädras ut och dom har

effektiva andningssystem utvecklats. Gaserna rörelseriktning mellan kapillärer och alveoler sker genom diffusion. Gaserna rör sig genom tunna membraner, från den högre koncentrationen mot den lägre.

---

Blodet transporteras i två separerade kretslopp som både startar och slutar i hjärtat. Hjärtat kan betraktas som en stor muskel med fyra håligheter, två förmak och två kammare.

Arbetet av hjärtat krävs god försörjning av näringsämnen och syre och detta sköts av “kranskärlen”.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter