Introduktion
Nervsystemet är uppbyggt av en enorm mängd nervceller (neuroner) av olika storlek och av ännu fler gliaceller, dvs. stödjande celler som omger nervcellerna.

Hjärnan ensam innehåller ungefär hundra miljarder små nervceller. Andra nerv. celler kan bli mycket långa, exempelvis de som löper frân ryggradens slut, genom hela benet och ner till foten. Hos långbenta personer kan de bli över en meter.

Innehållsförteckning
Sensoriska och motoriska nerver, och interneuroner
Det somatiska och autonoma nervsystemet

Utdrag
PNS är indelat i inátledande, sensoriska nerver och utåtledande, motoriska nerver. De sensoriska nerverna tar emot intryck bl.a. våra från sinnen och skickar dem till CNS för bearbetning.

I CNS är det interneuroner, en mindre och starkt förgrenad typ av nervceller, som står för tolkning och analys. De motoriska nerverna är sedan de som överför hjärnans och ryggmärgens svar till kroppens olika delar.

De motoriska nervcellernas cellkroppar befinner sig oftast i CNS, främst i ryggmärgen och i hjärnans grå substans, medan de sensoriska nervcellerna vanligtvis har sin cellkropp utanför CNS.