Nervsystem | Biologi uppgift | B i betyg

Inledning
Nervsystemet består av tre olika delar hjärnan, ryggmärgen och nerverna. Dess uppgift är att ta emot information och förmedla signaler till kroppens olika delar.

Detta gör så att vi kan röra på oss samt uppfatta vad vi ser, hör och känner m.m. Sedan lagras de upplevelserna i vårt minne.

Nervsystemet delas oftast upp i två delar, den Centrala nervsystemet och Perifera nervsystemet. De centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen. Den Perifera nervsystemet består nerverna.

Det som händer i den centrala nervsystemet är att nervsignaler skickas genom kroppen, mellan hjärnan och de olika kroppsdelarna. Det är de signaler som skickas till och från muskler som gör så att vi kan röra på oss.

Utdrag
Den perifera nervsystemet består nervtrådar som kallas för axon. Axon har sina cellkroppar i hjärnan, ryggmärgen och går även ut till kroppens olika delar som armar,na fingrarna m.m.

Nervtrådarna ligger tätt ihop och skickar då iväg information mellan det centrala nervsystemet och resten av kroppen.

I den perifera nervsystemet så delas nerverna i tre delar. Hjärnnerven, ryggmärg nerven och nerver som inte går att styra med vilja.

Först har vi hjärnnerven som är uppbyggd av 12 par nerver. Hjärn nervens uppgift är bla att styra kroppen rörelse samt skicka signaler från hjärnan till kroppens olika nerver.

Den har också som uppgift att ta emot signaler från våran 5 sinnen som består av Syn, Hörsel, Lukt, smak och känsel.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter