Innehållsförteckning
Biologi: Nervsystemet
Kokain
- Effekter
- Direkta konsekvenser
- Långsiktiga konsekvenser
- Samhällsrelaterade problem

Utdrag
I ryggradsdjur, utgörs mellansegmentet i ryggraden av den del som kallas för bröstkotorna (thorakalkyfos), mellan halskotor (cervikallordos) och ländkotorna (lumballordos).

Hos människor finns det tolv bröstkotor, och de ökar i storlek ju lägre man går mot ländkotorna. Anledningen till att just denna del kallas för bröstkotor är att du fungerar som den bakre delen av bröstkorgen.

Revbenen sammansluts i bröstkotorna. Ryggmärgen skickar sina nervsignaler neråt. Vid ett benbrott kan den omedelbara orsaken vara att man blir förlamad från dessa kotor och neråt.

Samtidigt kan en följd av bröstkotornas benbrott vara att själva revbenen skadas. Revbenen som är kopplade till bröstkotorna T5 och T6 blir känsliga, vilket i sin tur leder till sina egna risker.

---

Kokain är en tropisk alkaloid som erhålls från bladen av kokabuske. Det är ett stimulerande, en aptitnedsättande, och en natriumkanalblockerar.

Biologiskt, fungerar kokain som ett serotonin-noradrenalin-dopaminåterupptagshämmare, Vid höga doser, är det betydligt farligare än andra CNS stimulanser, på grund av dess effekt på natriumkanaler.

Natriumkanaler är viktiga för nervsystemets kommunikation. När en drog som kokain stör dessa kanaler, försämras kommunikationen mellan hjärnans nervceller.