Introduktion
Stressreaktionen är i traditionell bemärkelse ett fysiologiskt tillstånd som utlöses av en aktivering av det sympatiska nervsystemet.

Detta är en del av det autonoma nervsystemet, som dessutom består av det parasympatiska nervsystemet (Netterström 2002).

Utdrag
Både det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet har via nervtrådar förbindelse med inre organ, körtlar och blodkärl.

Det sympatiska och det parasympatiska nervsystemets aktivitet får dock mycket olika konsekvenser för vårt kroppsliga och psykiska välbefinnande

då de två systemen har motsatta effekter: aktivering av det sympatiska nervsystemet resulterar bland annat utvidgning av pupillerna, ökad hjärtfrekvens och ökat blodtryck

hämmad matsmältning och salivproduktion samt ökad frisättning av adrenalin och noradrenalin från binjuremärgen

medan aktivering av det parasympatiska nervsystemet medför nedsatt hjärtfrekvens och blodtryck samt stimulerad matsmältning och sexuell upphetsning (Sapolsky 2004).