Utdrag
Uppgift (1)
Den österrikiske etologen Karl von Frisch fick år 1973 Nobelpriset (i fysiologi/medicin, tillsammans med Niko Tinbergen och Konrad Lorenz) till stor del för sin upptäckt av den så kallade bidansen (vippdansen; på engelska: waggle dance)

Den österrikiske etologen Karl von Frisch fick år 1973 Nobelpriset (i fysiologi/medicin, tillsammans med Niko Tinbergen

och Konrad Lorenz) till stor del för sin upptäckt av den så kallade bidansen (vippdansen; på engelska: waggle dance) som ett honungsbi utför i boet. Beskriv så utförligt som möjligt vad syftet med denna dans är samt hur den utförs.

---

Uppgift (2)
För att kunna anpassa sig till sin livsmiljö är det ofta en fördel för organismer att kunna använda erfarenheter/insamlad kunskap för att ändra beteenden.

Denna inlärning kan gå till på olika sätt. Ge olika exempel på hur denna inlärning kan gå till (beskriv varje metod så tydligt att det framgår vad som är typiskt för var och en av dem)

---

Uppgift (3)
Ge tre exempel på situationer när ett djur använder sig av kemiska signaler för att kommunicera med andra individer och förklara varför denna typ av signal fungerar bättre än andra typer av signaler i dessa fall.

---

Uppgift (4)
Förklara varför akustiska signaler ofta är effektiva vid kommunikation under vatten.