Biologi 2 | Prov | Genetik och mutationer

Beskrivning
Uppgift (1)
Beskriv skillnaden mellan en så kallad punktmutation (genmutation) och en kromosommutation

Uppgift (2)
Orsaken till Downs syndrom är trisomi 21 . Beskriv vad trisomi 21 betyder och om det kan hända att människor föds med andra slags trisomier.

Uppgift (3)
I vilka fall kan man tänka sig att mutationer får så allvarliga konsekvenser?

Uppgift (4)
Med hänsyn till vad du vet om SRY-genen, vilka av de följande kromosomuppsättningarna kan tillhör en kvinna?

Utdrag
En punktmutation/genmutation syftar på att enstaka kvävebaser har bytts ut, bytt plats, lagts till eller fallit bort.

En *kromosommutation (kromosomavvikelse /kromosomrubbning/ kromosomal aberration) innebär att en, flera eller alla celler har fått ett större/mindre antal kromosomer än vanligt eller att hela, eller stora delar, av en kromosom saknas eller har sammanfogats med andra kromosomer.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter