Uppgiftsbeskrivning
Uppgift (1)
Förklara vad bilderna illustrerar så utförligt du kan.
- Meios I:
- Meios II:

Uppgift (2)
Mamma Hanna är färgblind och pappa Larry är färgseende och de väntar barn. Hur stor är sannolikheten att deras ofödda barn får defekt färgseende? Motivera!

Uppgift (3)
I en studie av ärtors genetik har du fått i uppgift att ta reda på om en högväxande (lång) ärtplanta är homozygot eller heterozygot för egenskapen. Du vet att det finns en allel (H) som ger en högväxande planta samt en genvariant (h) som ger en lågväxande (kort) planta. Du vet att allelen som ger en hög planta är dominant. Beskriv hur du kan gå tillväga för att ta reda på om den högväxande plantan är homozygot eller heterozygot för egenskapen?

Uppgift (4)
Varför avkommor (barn) liknar sina föräldrar blev mycket lättare att förstå efter att Mendels upptäckter blev kända. Hur förklarade man detta tidigare?

Utdrag
Bilden illustrerar meios, reduktionsdelning, det är den celldelning som ger könsceller. Antalet kromosomer halveras från 46 till 23.

I meiosen separeras de homologa kromosomerna slumpmässigt. Utav en cell bildas det till slut fyra könsceller som inte är identiska i sina haploida kromosomuppsättningar.