Uppgiftsbeskrivning
Uppgift (1)
- Förklara skillnaden mellan följande typer av stamceller: totipotenta, pluripotenta och multipotenta

Uppgift (2)

Uppgift (3)
- Beskriv vad begreppet transgen betyder?

Uppgift (4)
- Vid provrörsbefruktning kan man göra en tidig DNA-analys exempelvis för att undersöka om embryot bär på anlag för en viss sjukdom.

Beskriv när i processen (när i det blivande embryots utveckling) denna DNA-analys vanligen görs. Förklara också kortfattat hur denna analys går till.

Utdrag
Totipotenta stamceller är en typ av celler som kan ge upphov till alla de celltyper som behövs för att en ny individ ska kunna utvecklas.

Det är de allra första cellerna i embryots utveckling som är totipotenta. Redan efter några dagar börjar cellerna få mer specifika uppgifter.

Några dagar efter den första celldelningen har den bildats en blastula / blastocyst (däggdjurens version av blastula kallas för blastocyst) I blastocystens inre cellmassa finns det pluripotenta stamceller.

Dessa stamceller kan ge upphov till alla de olika typer av celler som skall finnas i den färdiga individen men INTE till vissa av de celltyper som behövs under fosterutvecklingen (fosterhinnor och moderkaka).