Biologi Prov | Hjänan | B i betyg

Innehållsörteckning
1- Det är framförallt en hjärndel som har evolverat hos oss människor jämfört med övriga arter. Vilken? Vad har den här hjärndelen för funktion?

2- Vad innebär monoamine hypothesis?

3- Migration, hjärnan vaknar, neurulation, nervcells explosion, nervceller förgrenar sig

4- Tre exempel på olika ämnesklasser av signalsubstanser som verkar i hjärnan.

5- Ge två exempel på hur dessa signalsubstanser kan skilja sig åt.

6- Under lång tid har modellen för en synaps bestått av två delar. Numer har man dock övergått att mer och mer förklara hjärnans synapser utifrån tre enheter. Hur har synen på synapsen förändrats? Förklara genom att svara på vad dessa två olika modeller innebär samt hur de skiljer sig åt.

7- När man talar om hjärnan tar man ofta upp begrepp som plasticitet, neural darwinism och stimulans. På vilket sätt hänger de här processerna ihop? När underlivet är dessa av betydelse för oss och varför?

8- Beskriv en teori som forskarvärlden anger som en potentiell förklaring till att människans hjärna har utvecklats till den vi har idag. Vilka brister och begränsningar kan det finnas med denna teori? Motivera!

Utdrag
Det är hjärnbarken, också kallad för cortex. Hjärnan har evolverat från insidan ut där den nya delar är på utsidan och gamla på insidan. Hjärnbarken tar hand om muskelrörelse, syn, hörsel, tal.

---

Monoaminer är en barta aminer. Dessa aminer hjälper till i synapsen - delen där nervsignaler förs från den ena nerven till andra, med ett visst amin - Serotonin.

Det var en undersökning hos djur vars forskare har upptäckt depressiva drag hos de djur som har brist på monoaminer.

Den teorin har också för att förklara varför depression uppkommer hos människan, men den används inte längre eftersom det var påvisat att det är mer saker och ting som påverkar depressionen.

---

Dess storlek är den ena skillnaden där neuropeptider och cannabinoider är små molekylkedjor och aminer är större kedjor. Den andra skillnaden är uppbyggnaden.

Neuropeptider har peptid grupp/er, aminer har aminogrupp/er och cannabinoider har en cannabinoid grupp.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter