Prov | Sexuallitet | Biologi b

Beskrivning
Uppgift (1)
Vanligtvis anses kostnaderna (exempelvis resurser och risker) som förknippas med parningen/fortplantningen vara högre för honor än för hanar.

Detta leder till att det oftare är honorna som väljer hanar än tvärtom. Inom vissa parningssystem (hos vissa arter/grupper av organismer) är det dock vanligt att det istället är hanarna som väljer vilka honor de ska para sig med (det vill säga tvärtom mot vad som anses vara vanligt) .

Vad skulle kunna göra att kostnaderna (som förknippas med parningen) hos dessa organismer är större för hanarna än för honorna?

Uppgift (2)
Vid partnerval är det mycket vanligt att honorna är mycket mer kräsna än hanarna när deväljer vilken individ de skall para sig med. Ge en rimlig förklaring till varför det är på detta sätt?

Uppgift (3)
Varför kan det vara fördelaktigt för en hona att para sig med mer än en hane vid samma fortplantningstillfälle?

Uppgift (4)
Redogör för hur ämnena testosteron östrogen oxytocin dopamin noradrenalin samt serotonin påverkar kroppen och våra känslor vid lust/förälskelse/kärlek.

Uppgift (5)
Vad kallas den hanliga gameten (hos djur)?

Utdrag
Detta kan exempelvis bero på att det är hanarna hos dessa arter som ansvarar för ungarna efter fortplantnings tillfället/parningen (exempelvis ruvar äggen eller försvarar boplatsen)

eller att variationen i kvalitet på honorna är så stor att hanen måste säkerställa att det är rätt hona hane parar sig med om han överhuvudtaget skall få någon avkomma.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter