Innehållsförteckning
1- Med jämna mellanrum förekommer det torka på Galapagosöarna, vilket gör att små, lättätna frön blir sällsynta och stora, hårda frön blir vanligare. Stora, hårda frön kan bara ätas av fåglar med stor näbb. Små, lättätna frön äts av fåglar med liten näbb.

2- Kombinera rätt människoart med rätt tidsperiod

3- På ett laboratorium studerades musceller. De kartlade en bit av ett proteins aminosyrasekvens till följande:

4- Anta att det sker en genmutation i denna del av DNA. Välj två olika typer av mutationer och utred vilka konsekvenserna kan bli i dessa två fall. Hur och eventuellt vem kommer påverkas av de olika felen som kan ske?

5- Använd släktträdet nedan för att besvara frågorna.

Utdrag
Tänkt dig nu att denna torka inte upphör utan fortsätter i all evighet.

Vilka följder skulle detta få för fåglarna på Galapagos med avseende på naturligt urval?

1- Små fåglar med liten näbb kommer att få större näbb genom att träna sina mundelar

2- En mutation kommer att ske i den gen som styr näbb storlek, vilket betyder att avkomman till fåglar med liten näbb kommer att få stor näbb.

3- De små fåglarna med liten näbb kommer att äta mer så att de ökar sin vikt och därmed kommer de att så småningom få stor näbb.

4- Fler fåglar med små näbbar kommer att dö jämfört med fåglar med stora näbbar.

Detta medför att avkomman till fåglarna med stor näbb kommer att bli vanligare, eftersom stor näbb är en fördel.