Biologi | Evolution mutation | B i betyg

Innehållsörteckning
1- Diskuterades Människans- (och hominidernas) förändring av skelettet. Hur kunde forskare tolka skelettet och se att de börjat gå mer upprätt gång. Vad fick upprätt gång för betydelsefulla konsekvenser, (både positiva och negativa).

2- Bland ursprungsbefolkningar runt om i världen är den genetiska variationen störst i Afrika. Vad beror detta på?

3- Nyckelpigor och deras larver äter gärna bladlöss medan myror främst är intresserade av de droppar av ”honungsdagg”, ett sockerrikt sekret, som bladlössen producerar. Myrorna månar därför om bladlössens överlevnad.

4- Ett vanligt exempel på en tydlig anpassning till miljön är blinda fiskar som lever i grottor, som genom evolutionen har anpassats så att de inte längre utvecklar ögon. Detta kan kopplas till en annan vanlig alternativ uppfattning, nämligen att egenskaper kan försvinna genom att de inte används. Hur stämmer detta utifrån en vetenskaplig
förståelse?

5- För runt 2 miljarder år sedan uppkom de första eukaryota cellerna. Beskriv den mest vedertagna teorin inom evolutionsteorin för hur de första eukaryota cellerna bildades från prokaryota celler.

6- Beskriv skillnaden mellan en så kallad punktmutation (genmutation) och en kromosom mutation

Utdrag
Flera människor har ryggproblem pga s-formade ryggraden. Bäckenbenet "trycktes ihop", vilket innebar smärta vid födseln. Ryggraden ändras till att bli S-formad för att skapa stabilitet och balans.

Tårna ändrades genom att exempelvis stortån böjdes mer inåt, för att skapa balans. Genom att vi kunde sträcka på oss kunde vi även nå mat från exempelvis träd. Vi kunde använda händerna mer.

---

På grund av det genetiska driften och miljön. Genetiska driften gör att mutationer inom ett visst population uppstår slumpmässigt under tidens gång där en anpassning sker till miljön där de befinner sig i.

Sen är det väl selektion som kommer där gynnsamma egenskaper förs vidare som hjälper till med levnadssätten hos kommande generationer.

Afrikas miljö varierar från den ena änden till den andra som också gör att olika egenskaper utvecklas beroende på vart man befinner sig pga anpassningen till miljön.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter