Introduktion
Evolutionens mekanismer I början av 1800-talet hade flera forskare idéer om att livsformer utvecklas - att det sker en evolution.

Utdrag
Det var dock Charles Darwin som först presenterade en trovärdig teori om evolutionens mekanismer.

Det innebar förstås inte att forskarna därmed förstod alla samband, utan kunskapen om evolutionen ökar fortfarande bygger ytterst på Charles Darwins idéer, men både detalj kunskaperna och evolutionsteorin har förbättrats betydligt sedan hans tid.

Bilden vi nu har av hur evolution och artbildning går till kallas ibland neodarwinismen. Kortfattat kan den sammanfattas som att det dels ständigt pågår en anpassning till miljön genom selektion

dels att det kan bildas nya arter genom att olika populationer isoleras. genom pågående forskning.