Människan och Stress | Evolution | A i betyg

Inledning
Människans fysiologiska evolution är långsam, medan den kulturella utvecklingen går med en rasande fart, vilket gör att vi vår vardag utsätts för olika krav och påfrestningar som vi inte är helt fysiologiskt anpassade för.

Utdrag
Mängden intryck under dygnets vakna timmar är mycket stor och om vi bor i en bullrig miljö påverkas vi även under sömnen. Förmågan att hantera alla dessa intryck skiljer sig från individ till individ.

I stressiga situationer skickar hjärnan, via sympatiska nerver, signaler till binjurarna, som de utsöndrar "gas hormonerna" adrenalin och noradrenalin

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter