Innehållsförteckning
1) Vilka/vilken av följande grafer är träd och vilka/vilken är inte träd (A-B-C-D-E) ?

2) Utifrån venndiagrammet ovan, beskriv följande mängder där du anger elementen i nummerordning med kommatecken mellan varje element.

3) I tre mängder finns olika heltal: A= {1,3,5,7,9} B = {1,2,4,7} och C = {1,2,3,4,5,6,8,9}

4)

5) I ett spel ska deltagarna lämna in var sin lottrad bestående av fem siffror. Bara siffrorna 1-9 får användas och varje siffra högst en gång. Hur många deltagare ska minst vara med i spelet för att man ska vara säker på att minst två personer har lämnat in samma lottrad?

6) Noemi ska ställa sina koppar på rad. Hon har 2 svarta koppar, 4 gröna koppar och 3 blå koppar. På hur många sätt kan Noemi ordna kopparna om vi bara tar hänsyn till ordningen på färgerna?

7) Utifrån namnet STAFFAN.

8) En idrottslärare ska dela upp 24 elever i en klass i olika lag. På hur många olika sätt kan detta ske om det ska bli;

Utdrag
a) A
Korrekt svar: {1,2,3,4}

b) (A∪B)
Korrekt svar: {1,2,3,4,5,6,7}

c) A^c
Korrekt svar: {0,5,6,7,8,9}