Innehållsförteckning
1- En pendel (se figur) har en viss svängningstid T (1E-2Cp) poäng Hur kan man göra för att halvera svängningstiden? (2E) poäng

2- Hur kan pappa Lars, 70 kg och hans son Anton, 28 kg, sitta på en 3,5 lång gungbräda för att den ska vara i jämvikt? (2E) poäng

3- Bilderna nedan visar hur en bult deras åt med hjälp av ett verktyg. Den kraft som används är lika stor i de tre figurerna. Vilken figur ger det minsta respektive största vridmomenten? Motivera dina svar (1Cp)

4- En satellit på höjden 1800 km rör sig i en cirkulär bana runt jorden. Bestäm satellitens hastighet. (2C) poäng

5- Sir lancelot rider ut från sitt slott på den 12,o m långa vindbryggan över vallgraven. Vindbryggan är vridbar kring punkten P.

Han vet inte om att hans fiender har skadat repen som håller vindbryggan på platsen så att dessa rep går av då den sammanlagda dragkraften i repen blir större än 6,3 kN

6- En bil med förare och passagerare väger tillsammans 1400 kg. Den kör med hastigheten 55 km/h genom en plan med krökningsradien 1120 m.