Introduktion
Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande vatten i ett vattenkraftverk.

Strömmarna kan finnas i vattendrag, eller skapas genom temperaturskillnader i världshaven eller som tidvattenströmmar.

Även konstgjorda vattendrag kan användas. Vattenkraft utgör nästan hälften av Sveriges elproduktion.

I ett vattenkraftverk omvandlas vattnets lägesenergi till rörelseenergi som sedan omvandlas till elektricitet.

Rörelseenergin driver turbinerna som i sin tur driver generatorer.

Olika turbiner används beroende på vattnets hastighet för att få så hög verkningsgrad som möjligt.

Utdrag
Fallhöjden 1 m och vattenföringen 1 m3/s ger sålunda en tillgänglig effekt av 9,8 kW (kilowatt), vilken efter multiplicering med anläggningens verkningsgrad (normalt 80– 90 %) ger den elektriska effekten.

Själva vattnet har mycket låg energikvalité men eftersom att vattenkraftverk omvandlar vattnets lägesenergi till rörelseenergi och att vattenkraftverk har så pass hög verkningsgrad blir energikvalitén god.

Det finns vattenkraftverk som har möjlighet att “lagra” energi.

Dessa kraftverk har då möjligheten att vid tider med god vattentillgång pumpa upp vatten till reservoarer där vattnet sparas tills det är lägre vattentillgång.

Detta gör att vatten hela tiden kan rinna genom turbinen och generera energi.

Att man kan undanhålla vatten gör också att det vid vindstilla och mulna dagar när andra förnybara energiproducenter inte fungerar kan man komplettera dessa med vattenkraft.

Det finns flera problem med vattenkraftverk.

Ett av dom är att det påverkar vattenlivet. Vattenkraftverket blir som en vägg mellan damm och fors vilket gör att vattenlevande djur inte längre har möjlighet att förflytta sig mellan dessa områden utan att stöta på kraftverkets turbin.

Detta har man dock löst vid flera av dagens kraftverk genom att bygga laxtrappor som alternativ för fiskarna.

Detta gör att den miljöpåverkan som vattenkraft tidigare haft har blivit betydligt mycket mindre.