Introduktion
Det finns alltid fördelar och nackdelar med alla energikällor, därför borde man satsa på den energikälla som har mest fördelar.

Alla länder kan inte utvinna energi om det inte finns tillgång till resurser, alltså lagrad energi och förnybara källor utvinner energi beroende på landets situation

många länder runt i världen har inte gott om petroleum och då kan det bli väldigt dyrt och svårt att komma åt, det gör lagrade energikällor till en instabil energikälla där kan ett land bli rika på grund av det och andra blir betydligt fattigare vilket kan skapa en stor global obalans.

Utdrag
Många diskussioner har gått om att kärnkraftverk måste förbjudas och ersättas med andra energikällor, anledningen är att kärnkraften kan sprängas när som helst, då släpps alla giftiga ämnen.

Detta avfall är radioaktivt d.v.s restprodukterna som ger ut joniserande strålningen som är båda skadlig för människor och miljön vilket är inte värt att riskera.